Beregn støjpåvirkning

Angiv på skemaet hvor megen tid du daglig arbejder med de forskellige opgaver
med eller uden høreværn.

Opgaver Niveau Tid
uden
høreværn
Tid
med
høreværn
dB(A)* timer : minutter timer : minutter
Mælkeproduktion
Blanding og fodring, 3 m fra traktor 96 : :
Blanding og fodring, kørsel i traktor 97 : :
Vakuumpumpe, 2 meters afstand 95 : :
Korn-/planteavl
Gennemløbstørreri, 3 meters afstand 92 : :
Kornblæser, 3 meters afstand 99 : :
Mejetærsker kørsel (ældre) 88 : :
Svineproduktion
Flytning af svin 99 : :
Håndfodring 99 : :
Tørfodring 97 : :
Vådfodring 95 : :
Kastrering, holdes i bænk 86 : :
Kastrering, holdes i bøjle 93 : :
Kastrering, holdes ved knæ 95 : :
Tandslibning 88 : :
Øremærkning 92 : :
Motorskovl 92 : :
Mølleri (ved fyldested) 90 : :
Andre støjkilder
Knækstyret minilæsser, kørsel 89 : :
Knækstyret minilæsser, inkl. skrab med skovl 97 : :
Knækstyret minilæsser, inkl. bankning m. skovl 100 : :
Skridstyret minilæsser, kørsel 95 : :
Fejemaskine (staldmus) 92 : :
Traktor gammel, kørsel 95 : :
Traktor ny, kørsel 71 : :
Gravemaskine, kørsel 86 : :
Højtryksrens 160 bar 97 : :
Højtryksrens 180 bar, rensning af spalter 105 : :
Almindelig samtale 60 :
Frokost, pause 65 :
Støjfrit arbejde 50 :
* Niveauerne er fra rapporten "Støj i det grønne - en eksempelsamling"