Høreskader

Høreskader kommer snigende. Det kan være vanskeligt at opdage, at høreevnen er ved at blive nedsat, for man kan kompensere f. eks ved at skrue op for radioen.

  • Det opleves som om andre mumler.
  • Det bliver vanskeligt at høre samtale, når der er baggrundsstøj, f.eks. ved selskaber.
  • Man må ofte bede om at få noget gentaget.
  • Det er nødvendigt at skrue ekstra op for tv eller radio.

Hørelsen kan skades efter enkelte udsættelser for meget kraftig støj, men ofte er det lang tids daglig udsættelse, der giver skaden – hørelsen slides.

Normalt anses støjbelastning under 80 dB(A) ikke for at være høreskadende. Ved 80 dB(A) starter risikoen for høreskade og når belastninger er over 85 dB(A) er der alvorlig risiko for høreskade.

Høreskader udvikler sig hurtigst i de første år, man er udsat for støjen, typisk medens man er ung. Hørelsen forringes derudover normalt med alderen.

Lyden transmitteres igennem øret til høreorganet. Her sidder over 20.000 mikroskopiske “hårceller”, som omdanner svingningerne fra lyden til nerveimpulser, som sendes til hjernen.

Foto: Berit Engström

Hårceller i normalt uskadet øre. De fine hår sættes i bevægelse af lyden. Jo højere lydniveau, jo kraftigere bevæges hårene. Via hårcellernes bevægelse omsættes lydbølgerne til nerveimpulser, som sendes til hjernen.

Foto: Berit Engström

Hårceller i støjskadet øre. Efter kraftig støjbelastning er hårcellerne blevet øde-lagt. De få hår, der er tilbage, er kun i mindre omfang i stand til at omsætte lydsignaler til nerveimpulser – en permanent høreskade er opstået.

Høreskader kan ikke helbredes, og et høreapparat kan langt fra kompensere for den fine hørelse, som et uskadet øre giver.

 

Link:
Hør en høreskade

Tinnitus

Tinnitus er hylen, kimen, ringen eller susen for ørene, uden at lyden er der. Vi kan alle have lidt tinnitus, men for nogle bliver oplevelsen af lyden så kraftig, at det er et alvorligt invaliderende problem. Tinnitus kan bl.a. opstå efter kraftig støjudsættelse. Tinnitus kan ikke måles.

Tinnitus kan være invaliderende

 

Ulykker

Kraftig støj nedsætter opmærksomheden og gør det vanskeligt at høre advarselslyde og at kommunikere.

Støj øger risikoen for ulykker