Støjdæmpning

Små forbedringer i hverdagen

 • Gå ud fra svinestalden under en del af fodringen.
 • Luk vinduer og døre i traktoren, når der anvendes støjende redskaber.
 • Reducer omdrejningstallet på mixervognen til det nødvendige . stil den ikke automatisk på maksimum.
 • Undgå unødigt ophold nær mixervognen.
 • Flyt arbejdsbordet væk fra vakuumpumpen i malkerummet.

Dæmpning af støjkilderne

 • Manglende eller dårlig vedligeholdelse medfører ofte unødig støj. Specielt skal man være opmærksom på udstødningen.
 • Indkapsling af motorer, kompressorer og pumper er en mulighed. Her skal man være opmærksom på risiko for overophedning.
 • Der kan laves lydsluser ved luftindtag til tørreanlæg eller ved udblæsningen fra vakuumpumpen.

Støjdæmpning ved indkøb
I forbindelse med indkøb af maskiner kan der ofte opnås meget effektiv og billig støjdæmpning.

Støjforholdene skal indgå i beslutning om valg af maskine. Ved indkøb af nye maskiner skal man anskaffe de mest støjsvage på markedet. Leverandørens lovpligtige støjdata er et godt redskab til at vælge støjsvage maskiner.

Støjdæmpning ved ombygning
Ved ombygning kan der ofte gennemføres støjdæmpning for små meromkostninger.
Blandt andet skal man være opmærksom på følgende:

 • Skillevægge omkring støjende maskiner kan laves lydisolerende – de skal være tætte og af tunge materialer.
 • Vægge i rum med støjende maskiner, skal være beklædt med materialer, der dæmper lyden f.eks. mineraluldsakustikplader.
 • Støjende maskiner kan placeres steder, hvor man normalt ikke opholder sig.
  “Stille” arbejdspladser placeres væk fra støjende maskiner.

Link:
Arbejdstilsynet om Støj https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/stoej/