Contact BAU Jord til Bord

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg is a permanent committee under Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord.

The committee consist of representatives from the labour market parties; Fagligt Fælles Forbund – 3F, HKprivat, Dansk Funktionærforbund, Ledernes Hovedorganisation, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Danske Anlægsgartnere, Dansk Landbrug, Skov- og Naturstyrelsen.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg,Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N
Tel. +45 8740 3400 E-mail: jordbruget@baujordtilbord.dk

Arbejdstagersekretariatet, Kampmannsgade 4, 1790 København V
Tel. +45 8892 0992 E-mail: barjordtilbord@3f.dk

BAU Jord til Bord: www.baujordtilbord.dk
info@baujordtilbord.dk